De vernieuwing van de afsluitdijk.

Voor Rijkswaterstaat. 2023.